hbg

Natuurlijkwijskind

De naam Natuurlijkwijskind zegt al veel over hoe wij naar kinderen kijken. En wat wij volwassenen van hen kunnen leren. De kinderen van deze tijd dragen onnoemlijk veel wijsheid en licht in zich. Ze weten vaak van nature al hoe ze het zouden willen in hun leven. Het is aan ons volwassenen, of we oor hebben voor deze wijsheid. Door kinderen te zien als volwassen zielen in een klein lichaam kun je vaak verrast zijn door uitspraken die kinderen doen. Van belang is dat wij hen horen en serieus nemen. Door door gedrag heen te kijken en ze aan te spreken op dat deel dat "weet" gaan kinderen open en hoeven zich vervolgens niet meer af te zetten, terug te trekken of problematisch gedrag te vertonen.

U kunt zich voorstellen dat, waar er niet geluisterd wordt, kinderen in de knoop komen te zitten. Veel kinderen hebben het moeilijk. Ze voelen een onvermogen om zich nog langer aan te passen (waar wij dat ooit nog wel konden en deden) terwijl dat wel van hen verwacht wordt. Het gevolg daarvan zijn gedragsproblemen zoals: autisme, ADHD, agressie, ADD enz. Door gehoor te geven aan de natuurlijke wijsheid van het kind voelen zij zich begrepen. Wij krijgen dan als volwassenen een prachtige kans om ons bewustzijn te vergroten en om het contact met kinderen te verbeteren en te verdiepen. Dit zal een gezond leven met meer rust, genieten, eenvoud en blijdschap tot gevolg hebben.

Kinderen zoeken naar manieren om ons als volwassenen wakker te maken. Ons te laten kijken naar oude vastgeroeste patronen en manieren van denken over en kijken naar de wereld. Het is tijd om ons bewust te worden! Bewust worden van de enorme druk die wij kinderen opleggen. Dat wij vinden dat er zoveel gepresteerd moet worden; dat je meer moet vertrouwen op het hoofd, dan te doen wat je gevoel je ingeeft en waar je werkelijk naar verlangt. En welke druk leggen wij onszelf daarmee op? Durven wij te kijken hiernaar en ook ons eigen leven meer vanuit rust, ontspanning en intuïtie te leven?

Kinderen kunnen ons, door hun onbevangen kijk op de wereld, helpen!