hbg

Klankworkshops voor groepen

Voor basis- speciaal- en voortgezet onderwijs

*Klank in de klas/groep brengen.

*Klank ervaren en beleven

*Kinderen zelf laten spelen met klank

De basis is steeds: veiligheid, vertrouwen en samenwerken.

Doel: Kinderen/studenten in aanraking brengen met klank en ze laten ervaren wat klank doet met hen en met de ander. Leren ontspannen en bij jezelf te komen. Je uiten via klank. Samenwerken via klank. Veiligheid en vertrouwen ervaren in jezelf en in de groep.

Klank bij onderwijsactiviteitenMogelijkheden:

Een soundscape maken. Dit is een geluiden- landschap: in kleine of grote groep een verhaal vertellen met klank.

Introductie van de instrumenten herkomst en gebruik . Ervaren en beleven van de klanken.

Experimenten met klank en trilling. Bijvoorbeeld experimenten met ballonnen, water en klankschalen.

Bewegen op de klanken van een instrument. Denk hierbij aan: bewegen op het ritme van de drum, bewegen als een dier, een koning. Denk ook aan langzaam-snel, uitbeelden van emoties.

Ontspannen en tot jezelf komen. Uit je hoofd, in je lijf. Toewerken naar elkaar verwennen met klank, waardoor je elkaar in ontspanning brengt in twee tallen.

Ik ben in het bezit van zo’n 50 tal (oer) instrumenten waar kinderen deels ook gebruik van mogen maken.

button 2